Posten Norge: Imponerade av innovationsförmågan hos Loyds

Posten Norge är en solid distributör av paket på den nordiska marknaden. Loyds har genom ramavtalet med Posten Norge utvecklat flera produkter för dem, med stort fokus på innovation, genomförande, kostnader och leverans.

Speciella lösningar

Posten har ofta behov av speciallösningar för att förenkla arbetsoperationer och därigenom optimera sina tjänster. Loyds bidrar som diskussionspartner, med designförslag, prototyper och hjälp i en testfas. Därefter går processen vidare till produktutveckling och produktion, leverans och implementering hos användaren.

Användaranpassade lösningar

Loyds har levererat stationära inredningar för sorterade brev, mobila inredningar för sorterade brev och lastbärare för mopeder och cyklar.

Säkerhet i fokus

Eftersom många av lösningarna ska implementeras som lastbärare i fordon, är det av yttersta vikt att säkerheten tillgodoses och att nödvändiga godkännanden inhämtas. Loyds tillgodoser detta som en naturlig del av processen.

"Loyds har imponerat oss med innovativa lösningar"

"När vi kommer till Loyds med våra förfrågningar, har de alltid bra förslag på lösningar. Loyds illustrerar dessa på ett effektivt och bra sätt."