Det ser dramatiskt ut när Fritt fall-livbåtarna testas

Loyds produkter säkrar passagerarna i livbåtarna som används på Nordsjön

Fritt fallande livbåtar

Loyds har sedan 2007 utvecklat och tillverkat säkerhetsbälten för fritt fallande livbåtar på Nordsjön och är idag ensam leverantör på denna marknad.

Loyds en naturlig samarbetspartner

När "OLF Lifeboat project" med fokus på passagerarnas säkerhet inleddes, var det ett naturligt val att kontakta Loyds Industri AS för att titta på nya lösningar för att förbättra säkerheten i livbåtarna. Vi blev 2007 kontaktade av både Umoe Schat-Harding och Norsafe för att hitta nya lösningar till deras fritt fallande livbåtar.

Hårda krav på säkerhetsbälte och stol

Med Loyds 5-punktsbälten och nya förstärkta säten tillgodoses nu de nya stränga kraven. Majoriteten av de befintliga fritt fallande livbåtarna på Nordsjön har nu blivit utrustade med det nya bälte-/stolsystemet från Loyds.

Loyds för andra gången

När Umoe Schat-Harding och Norsafe 2008 skulle ta fram sin nya generation fritt fallande livbåtar föll valet än en gång på Loyds. Dessa livbåtar har idag det bästa och säkraste bälte-/stolsystem som finns i livbåtar.

Kontinuerlig utveckling

Loyds arbetar ständigt med nya lösningar för att kunna ligga i framkant av vad kunderna efterfrågar och gällande krav.

Det ställs hårda krav på säkerheten inne i livbåtarna