Bilsenter AS: Loyds håller en hög servicenivå och sträcker sig långt

Bilsenter AS är en central leverantör av transportbilar i Østfold i Norge. Loyds har genom sitt kontrakt med Citroën Skandinavia AS avtal om att leverera produkter till alla Citroën transportbilar.

Samarbete

Loyds är en viktig samarbetspartner för Citroën-återförsäljare.
Återförsäljarna får många förfrågningar från sina kunder om skydd av lastutrymmet och bullerreduktion i förarmiljön.
Loyds Inside-produkter har bra egenskaper som tillfredsställer kundernas önskemål:

  • Komplett inklädnad och golv till alla modeller
  • Berlingo komfortmellanvägg
  • Jumpy komfortmellanvägg

God service och kundbehandling

Återförsäljarna förväntar sig bra service och Bilsenter AS menar att Loyds håller hög servicenivå, är välvilliga och sträcker sig långt. Feedback från slutkunderna talar om för oss att produkterna är bra och speciellt att komfortmellanvägg till Berlingo och Jumpy reducerar buller i förarmiljön.

Bilsenter AS får feedback om att Loyds komfortmellanväggar reducerar buller i förarmilön.

Tor Karlsen,
Salgssjef BilCenter AS