Fakta om Loyds

Loyds Industri AS etablerades 1952 och höll fram till 1992 på med utveckling och massproduktion av säkerhetsbälten och barnsäkerhetsutrustning för den europeiska marknaden.

Under tidsperioden 2001–2006 har i storleksordningen 40 Mkr investerats i ny produktionsutrustning och idag framstår Loyds som det mest moderna produktionsföretaget i sin bransch. Dagens huvudprodukter är utrustning för transportbilar som levereras till en rad fabriker och importörer i Europa, med Toyota Motor Europa som största kund. Loyds är certifierat i enlighet med ISO 9001-2000 – ISO 14001 och innehar godkännandet Confirmity of Production för produktion av säkerhetsprodukter.

Fakta:

       
  • Vi är 65 anställda och omsätter 120 Mkr
  • Produktionslokaler på 11.500 m2
  • Levererar inredning till ca 40000 bilar årligen
  • Samarbetsavtal om montering med de flesta hamnanläggningar
  • Utveckling av nya koncept

Produktutveckling

Utvecklingsavdelningen på Loyds har hög teknisk kompetens och en avancerad teknisk IT-plattform. Programvara som Catia, Inventor och AutoCad används i framställning av teckningar i 3D och 2D.

Industriell produktion

Loyds sysslar inte med outsourcad produktion utan tar fram koncept och lösningar baserade på kundens behov. Vi har en bred och tvärvetenskapligt stark design- och utvecklingsavdelning. Avdelningen tar fram koncept, väljer material och processer efter vad som är rätt för produkten i de aktuella seriestorlekarna. Genom att Loyds tar ansvar för hela utvecklingsprojekt och följer upp med kompletta leveranser förenklas nyutveckling avsevärt för kunden.

Strategi

Loyds övertygelse är att god förståelse för och inlevelse i slutanvändarens behov och möjligheter ger oss den kunskap som krävs för att utveckla optimala produkter och koncept. Detta skall understödjas av en effektiv process för integrerad produktutveckling och produktion.

Försäljningsvillkor

Garanti: Loyds Industri AS har normalt samma garantibestämmelser som fordonsleverantören vad gäller tid och körsträcka. För täckning av garantikostnader skall defekta delar returneras till Loyds, eller ett avtal träffas med vår Kvalitetschef på förhand.

Kvalitet och HMS

Kvalitetssäkring har varit en del av Loyds kultur i många årtionden. Loyds har i mer än 50 år utvecklat och tillverkat säkerhetsutrustning för bilbranschen. Vi har genom denna erfarenhet arbetat upp en sund kultur för kvalitetssäkring i alla led av verksamheten.

Frågor omkring Loyds? Skicka oss en förfrågan och vi kommer att kontakta dig.

SE_Henvendelse fra web (2 kolonner)